Važno je znati

O PDV-u

Pitanja i odgovori na temu izmjena u PDV-u vezanih za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju
PDF »

KAKO POSTATI KORISNIK SLOBODNE ZONE

Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti te ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o slobodnim zonama. Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone. Korisnici su dužni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni, ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni.

O Slobodnoj zoni

Osnivači Slobodne zone Osijek d.o.o. su Osječko – baranjska županija, Slavonska banka Osijek, Niveta Osijek, Saponia Osijek, Zračna luka Osijek i Tranzit Osijek.
Navedeni osnivači su odlukom Vlade RH od 12.05.1997. godine dobili koncesiju za osnivanje Slobodne zone Osijek d.o.o. i poslovanje po posebnom Zakonu o slobodnim zonama.
Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 05.07.1997. godine osnovana je Slobodna zona Osijek d.o.o.

Odlukom Vlade RH Slobodna zona obuhvaća četiri odvojena područja i to:
• Riječna luka – Luka Tranzit
• Industrijski kompleks - lokacija Nemetin / prostor Saponie i Nivete /
• Zračna luka Klisa
• Vukovarska ulica ( dio poslovnog prostora MIO ) - današnji Benetton

Vremenom je dolazilo do promjena u vlasničkoj strukturi (Slavonska banka i Niveta su prodale svoje udjele a Županija dokapitalizirala Društvo tri puta).
Trenutno stanje vlasničkih udjela je sljedeće:

 Osječko–baranjska županija

9.100.000,00 kn 

95,789 %

 Luka Tranzit Osijek d.o.o.

250.000,00 kn 

   2,632 %

 Saponia d.d. Osijek

100.000,00 kn 

  1,053 %

 Zračna luka Osijek d.o.o.

50.000,00 kn 

  0,526 %

 UKUPNO

9.500.000,00 kn 

100,000 %

DRUŠTVOM UPRAVLJAJU:
- Skupština:
- Predsjednik Skupštine Društva – Ivan Anušić, Župan Osječko-baranjske županije
- Članovi Skupštine Društva - Damir Skender, Predsjednik Uprave Saponia d.d. Osijek
- Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o.
- Dalibor Džojić, direktor Luke Tranzit Osijek d.o.o.

- Direktor: Davor Boras

Osoba ovlaštena za pristup informacijama: Mirjana Rudec
Prava i obveze navedenih upravljačkih institucija regulirana su Društvenim ugovorom i ostalim poslovnim aktima Društva. Skupštinu Društva čine predstavnici Osnivača društva i sastoji se od četiri člana kako je to u prethodnoj točki navedeno. Svaki član Društva ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela u temeljnom kapitalu.


OBJEKTI I ZEMLJIŠTE

Slobodna zona Osijek je uređeno građevinsko zemljište sa površinom od oko 10 ha.

Komunalna infrastruktura je kompletno izgrađena:
• struja
• voda
• kanalizacija
• plin
• telekomunikacije
• cesta

Nekretnine u vlasništvu Slobodne zone Osijek d.o.o.:
• Skladište Merkur površine 1593 m²
• Skladište Ceradno površine 600 m²

Na području Slobodne zone postoji mogućnost zakupa skladišnog prostora.

JAVNA NABAVA

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova
PDF »

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu čl.13 Zakona o javnoj nabavi
(NN br. 90/11):
PDF »

Sponzorstva i donacije

Korisnici donacija i sponzorstva za 2017. godinu
DOCX »

Korisnici donacija i sponzorstva za 2016. godinu
PDF »

Korisnici donacija i sponzorstva za 2015. godinu
PDF »

Korisnici donacija i sponzorstva za 2014. godinu
PDF »

Korisnici donacija i sponzorstva za 2013. godinu
PDF »